Thursday 9th November 2017

Prod 02 Driftsproblemer

Det har oppstått noen driftsproblemer på Prod 02. Vi er på saken.

Fortsatt ingen løsning. Vi følger med, men gleden av å være oppe ble kortvarig for noen sider.