Friday 10th November 2017

Prod 02 Problemer på prod02

Vi er på telefon med OVH for å få fortgang i gjenopprettingen av vår server, men vi har fortsatt ikke noe nytt å melde. Vi får ikke kontakt med vår server og det er ikke mye vi kan gjøre på vår side annet enn å ringe og forsøke å få fortgang i saken. OVH kan fortelle at over 50 teknikere jobber på datasenteret for få alle servere opp å gå.

OVH har publisert en lengre forklaring på hva som feilet i går fra OVH, engelsk versjon helt nederst